Baterii de teste

Testele de mai jos sunt cu titlu orientativ, de exerciţiu, şi nu cuprind totalitatea întrebarilor care pot face parte din testele primite la examinare.

Testele folosite la examen nu coincid cu aceste teste de exerciţiu.

Teste Calificare intermediari persoane fizice

Teste Calificare profesionala conducatori executivi brokeri

Teste Pregatire profesionala continua intemediari persoane fizice

Teste Pregatire Profesionala Continua Conducatori Executivi Brokeri